Missie CVO VOLT

Vanuit

een gezamenlijke visie binnen het CVO
Elke medewerker werkt vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie aan de toekomstgerichte uitbouw van het CVO.

betrokkenheid met de cursist
Elke medewerker heeft oog voor de interesses, vragen en verwachtingen van de cursist.

gedrevenheid voor de job, het vak en passie voor het onderwijs
Elke medewerker staat vanuit een oprechte interesse, inzet en engagement voor de klas, de cursist.

een actieve en professionele teamwerking
Elke medewerker participeert actief aan de teamwerking en de uitwerking van het centrum.

een kritische blik op de werking van het centrum en permanente aandacht voor verdieping, vernieuwing en actuele ontwikkelingen
Elke medewerker ziet feedback als een groeikans, zowel tussen de collega’s, onderling in de teamwerking als vanwege de cursisten.
Het CVO VOLT en al haar medewerkers hebben, vanuit hun permanente zorg voor kwaliteit, oog voor zowel verdieping als innovatie.

een openheid naar diverse doelgroepen
CVO VOLT richt zich bewust tot diverse doelgroepen: tweedekansfunctie, diplomagericht, vrije tijd,…  

aandacht voor het welbevinden van elk personeelslid

Staan wij voor

een breed en kwaliteitsvol opleidingsaanbod
Wij streven, bij het uittekenen van het opleidingsaanbod, een doordacht evenwicht na tussen kwaliteit enerzijds en de noodzakelijke diversiteit in het aanbod anderzijds.
o.a. volledige opleidingstrajecten

een warme leeromgeving  (sfeer, klimaat, nest….)
Een individuele aandacht voor elke cursist.
Wij hebben interesse voor noden, behoeften en vragen van elke cursist. Veel aandacht voor de individuele begeleiding van de cursisten. Het uittekenen van individuele trajecten,..  

een centrum waar medewerkers zeer graag en gemotiveerd komen werken.

het stimuleren van cursisten en personeelsleden binnen hun eigen groeipotentieel
Wij stimuleren cursisten en personeelsleden om de eigen mogelijkheden te ontdekken en verder te exploreren.

opleiding en begeleiding door deskundige medewerkers
Bekwaam, betrokken, geëngageerd,…

samenwerking met partners
Netwerken
Wij gaan actief samenwerkingsverbanden aan met andere partners in de regio.